Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chia sẻ:

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website chính thức của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý khách. Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách, cũng như hướng dẫn quý khách đưa ra quyền lựa chọn và quyết định đúng đắn về việc cung cấp, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Vì vậy, xin vui lòng dành thời gian đọc các thông tin dưới đây để hiểu hơn những hướng dẫn, cam kết của chúng tôi nhằm tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

1.PHẠM VI & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (Chính sách) được áp dụng đối với Lotus Group. Chính sách này được hiển thị trực tiếp trên website của Lotus Group.

1.2. Chính sách này áp dụng đối với bất kỳ người nào (sau đây gọi chung là “Người dùng”) truy cập vào website mà có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của người đó.

2. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT THÔNG TIN

2.1. Chỉ thu thập Thông tin cho những mục đích được nêu tại mục 3 của Chính sách này.

2.2. Thông báo cho Người dùng mục đích sử dụng Thông tin cần thu thập và chỉ sử dụng Thông tin cho mục đích này. Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ theo Chính sách này, việc sử dụng Thông tin cho mục đích khác phải được thông báo và được sự đồng ý của Người dùng.

2.3. Tùy tình hình và nhu cầu bảo mật thực tế, Lotus Group có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Người dùng.

2.4. Bất kỳ thời điểm nào Người dùng truy cập website Lotus Group cung cấp, tức là Người dùng đồng ý với các điều khoản mà Lotus Group quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

2.5. Lotus Group sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp Thông tin đối với Người dùng. Trường hợp Người dùng lựa chọn không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ Thông tin thì có thể sẽ có một số Thông tin hoặc quyền lợi của Người dùng sẽ bị những hạn chế nhất định.

2.6. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Lotus Group liên quan đến việc bảo mật Thông tin cá nhân Khách hàng chỉ trọn vẹn và đầy đủ khi Người dùng đã tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và quy định của Chính sách này.

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Lotus Group cam kết đảm bảo tính minh bạch khi thu thập và sử dụng Thông tin nhận diện cá nhân (PII) được cung cấp bởi, hoặc được thu thập từ quý khách khi sử dụng các website.

3.1. Chúng tôi thu thập Thông tin của Người dùng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Người dùng như:

 1. a) Duy trì liên lạc với Người dùng, giải đáp các thắc mắc của Người dùng liên quan đến thông tin của Lotus Group.
 2. b) Thông tin đến quý khách liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ, thông tin tuyển dụng của chúng tôi cũng như các đối tác chiến lược của chúng tôi.

3.2. Chúng tôi thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

 1. a) Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của Lotus Group.
 2. b) Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của Lotus Group.
 3. c) Nâng cao chất lượng nội dung của Lotus Group.

3.3. Ngoài những mục đích đề cập tại tiểu mục 3.1 và 3.2, Lotus Group cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật như: Đăng ký thẻ thành viên, nộp đơn xin việc, phản hồi thắc mắc của Người dùng, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền,…

4. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

4.1. Loại Thông tin nhận diện cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm nhưng không hạn chế: tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc và địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, thông tin thẻ tín dụng, ngày sinh, giới tính và thông tin về phong cách sống như sở thích phòng lưu trú, hoạt động giải trí, tên – tuổi của trẻ em, và các Thông tin khác cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt.

4.2. Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin nhận diện phi cá nhân của quý khách. Chẳng hạn như việc quý khách sử dụng website, nguồn thông tin yêu thích, thói quen ăn uống, dữ liệu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của quý khách và phản hồi đối với các ưu đãi khuyến mãi và khảo sát.

4.3. Tùy từng thời điểm, Lotus Group có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thêm một số Thông tin nhằm đảm bảo việc truy cập website của chính Người dùng, hoặc đảm bảo việc liên hệ, giao dịch giữa Lotus Group và Người dùng được thông suốt, thuận tiện.

5.PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Lotus Group có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Người dùng như sau:

5.1. Lotus Group đề nghị Người dùng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

 1. a) Một số nội dung của Lotus Group cho phép/đề nghị Người dùng cung cấp hồ sơ cá nhân hoặc tạo tài khoản. Và để sử dụng một cách tốt nhất các nội dung này, Lotus Group có thể yêu cầu Người dùng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 4 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng website của Người dùng.
 2. b) Trường hợp Người dùng yêu cầu Lotus Group giải đáp các thắc mắc liên quan đến Thông tin của Lotus Group. Hoặc Người dùng yêu cầu Lotus Group cung cấp Thông tin, thì chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp các Thông tin cần thiết để xử lý các yêu cầu của Người dùng một cách nhanh chóng, chính xác.
 3. c) Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác: Tùy theo tính chất mà Người dùng lựa chọn và yêu cầu, cần phải cung cấp Thông tin của loại Dịch vụ đó.

5.2. Lotus Group tự thu thập Thông tin:

 1. a) Thu thập Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba:

Lotus Group có thể nhận Thông tin về Người dùng đã công bố công khai, hợp pháp trên các nguồn thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào. Hoặc nhận Thông tin của Người dùng từ bên thứ ba, khi Lotus Group tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

 1. b) Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ:

Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Lotus Group cũng có thể thu thập các Thông tin của Người dùng bằng các cách thức phù hợp khác, với sự đồng ý của Người dùng và với cách thức thu thập đó.

 1. c) Thu thập trong quá trình Người dùng sử dụng Dịch vụ:

Một số Dịch vụ của Lotus Group cho phép Người dùng liên lạc với bên thứ ba. Những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Lotus Group.

6. PHẠM VI SỬ DỤNG & ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

6.1. Thông tin sử dụng cho việc cung cấp và thực hiện Dịch vụ đối với Người dùng:

 1. a) Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Lotus Group để cung cấp và thực hiện Dịch vụ cho Người dùng. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những Thông tin này để liên hệ trực tiếp với Người dùng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi và dịch vụ mới…
 2. b) Chỉ những nhân viên phụ trách và/hoặc liên quan trực tiếp đến việc khai thác Thông tin để làm cơ sở cung cấp, thực hiện Dịch vụ cho Người dùng mới được cấp quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của Người dùng.

6.2. Thông tin cần chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp cho bên thứ ba:

Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc buộc phải cung cấp Thông tin cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba, bao gồm:

a)Cổng thanh toán điện tử cho giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng an toàn

b)Nhà cung cấp dịch vụ email để gửi email cho quý khách liên quan đến dịch vụ đặt trước của quý khách. Các nhà cung cấp có thể gửi email liên quan đến thông tin tiếp thị nếu quý khách đã đồng ý nhận các bản tin đó và sẽ theo dõi một số chỉ số hiệu suất, chẳng hạn như tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp.

c)Đối tác quảng cáo có thể sử dụng địa chỉ email, thông tin cookie và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như pixel và google tag để thu thập thông tin về hoạt động của quý khách trên website của chúng tôi và các website khác để cung cấp cho quý khách các quảng cáo liên quan dựa trên hoạt động truy cập website và sở thích của quý khách.

d)Cung cấp cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Lotus Group có cơ sở để tin tưởng rằng chúng tôi được ủy quyền hợp pháp hoặc được yêu cầu phải làm như vậy hoặc cần thiết phải làm như vậy để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Người dùng hoặc của Lotus Group, nhân viên và người dùng khỏi việc sử dụng gian lận, lạm dụng, không phù hợp hoặc trái pháp luật các dịch vụ của chúng tôi.

e)Để phát triển hoạt động kinh doanh hoặc trong trường hợp bất khả kháng, Lotus Group có thể phải thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng, giải thể hoặc phá sản công ty, trường hợp này các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Lotus Group có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Người dùng để thay thế Lotus Group tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Người dùng.

f)Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Người dùng.

7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu Thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết cho các mục đích mà Thông tin được thu thập như: theo yêu cầu của Hợp đồng, theo quy định của pháp luật hiện hành.Hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Người dùng. Hoặc dữ liệu không còn liên quan đến mục đích thu thập, xử lý ban đầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể xóa toàn bộ hồ sơ lịch sử dữ liệu trong một số trường hợp. Chẳng hạn: chúng tôi được yêu cầu giữ lại một số hồ sơ nhất định cho báo cáo tài chính và những lý do cần tuân thủ.

 


Chia sẻ:
© 2024 Lotus Group. Bảo lưu mọi quyền.
Đang xử lý